Hosting, SEO i SSL? Što mi znače te kratice?

Hosting je usluga koja omogućava pojednicima i organizacijama da svoje web stranice ili aplikacije postave na internetu kako bi bile dostupne drugim korisnicima. Hosting pruža potrebnu infrastrukturu i resurse, poput servera i prostora za pohranu podataka kako bi web stranice ili aplikacije mogle biti vidljive i dostupne online 24/7.

SSL ( secure socket layer ) je tehnologija koja osigurava sigurnu komunikaciju između web preglednika korisnika i servera. SSL koristi kriptografiju za enkripciju podataka koji se prenose između korisnika i web stranice, što sprječava neovlašteni pristup ili manipulaciju podacima. To je posebno važno prilikom prijenosa osjetljivih informacija poput lozinki, osobnih podataka ili financijskih informacija putem interneta.

SEO ( search engine optimization ) je proces optimizacije web stranica ili sadržaja kako bi se poboljšao njihov rang na rezultatima pretraživanja na tražilicama poput Google-a, Bing-a ili Yahoo-a.
To uključuje optimizaciju sadržaja, tehničkih elemenata web stranica, izgradnju kvalitetnih linkova i poboljšanje korisničkog iskustva kako bi se povećala vidljivost i rangiranje na tražilicama.